HEULZICHT

De naam van de minicamping is afkomstig van de naam van de boerderij. Heulzicht betekent uitziend op de heul. De betekenis van Heul vinden we in het woordenboek der Zeeuwse dialecten:

'eule 
1. tijdelijke, houten brug, gelegd tussen bouwland en weg, ten tijde van de oogst: thans verouderd gezegde: 'Menne 't wiel an d'eule 'leit: de gelegenheid waarnemen.

2. gemetselde brug over watergang of sprink, waar deze de weg kruist: zeer vaak genoemd de stêên(e)'eule, de benaming wijst op de tijd dat de houten 'eulen door gemetselde bruggen werden vervangen.

heule
De plaats waar de arbeiders 's avonds samenkomen, meestal een oprèl of kade. Uitdrukking: 't is an de heule: het is nog niet beslist.